Tìm kiếm tin tức
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016
Ngày cập nhật 01/09/2016
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/9/2016

Trong tháng 9/2016, nhiều văn bản đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, như: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13; Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quản lý thị trường; Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Thông tư 04/2016/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao…

STT

 

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

 

LUẬT

 

 

1

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13

107/2016/QH13

BH: 06/04/2016

HL: 01/09/2016

 

PHÁP LỆNH

 

 

1

Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quản lý thị trường

11/2016/UBTVQH13

BH: 08/03/2016

HL: 01/09/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán

03/2016/QĐ-KTNN

BH: 28/07/2016

HL: 11/09/2016

2

Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước

02/2016/QĐ-KTNN

BH: 15/07/2016

HL: 15/09/2016

3

Quyết định 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

32/2016/QĐ-TTg

BH: 08/08/2016

HL: 22/09/2016

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 46/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về vệc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani

46/2015/TT-BYT

BH: 01/12/2015

HL: 01/09/2016

2

Thông tư 47/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về vệc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi

47/2015/TT-BYT

BH: 01/12/2015

HL: 01/09/2016

3

Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

17/2016/TT-BXD

BH: 30/06/2016

HL: 01/09/2016

4

Thông tư 04/2016/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

04/2016/TT-BNG

BH: 30/06/2016

HL: 01/09/2016

5

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ

23/2016/TT-BLĐTBXH

BH: 15/07/2016

HL: 01/09/2016

6

Thông tư 17/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

17/2016/TT-BTNMT

BH: 19/07/2016

HL: 01/09/2016

7

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

10/2016/TT-BKHĐT

BH: 22/07/2016

HL: 09/09/2016

8

Thông tư 18/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

18/2016/TT-BTNMT

BH: 25/07/2016

HL: 09/09/2016

9

Thông tư 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

10/2016/TT-BTP

BH: 22/07/2016

HL: 10/09/2016

10

Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

28/2016/TT-BNNPTNT

BH: 27/07/2016

HL: 10/09/2016

11

Thông tư 124/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

124/2016/TT-BTC

BH: 03/08/2016

HL: 19/09/2016

12

Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

29/2016/TT-BNNPTNT

BH: 05/08/2016

HL: 19/09/2016

13

Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

06/2016/TT-BKHĐT

BH: 28/06/2016

HL: 20/09/2016

14

Thông tư 14/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

14/2016/TT-BCT

BH: 05/08/2016

HL: 20/09/2016

15

Thông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

15/2016/TT-BCT

BH: 10/08/2016

HL: 25/09/2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

BH: 28/06/2016

HL: 01/09/2016

2

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường

13/2016/TTLT-BTNMT-BNV

BH: 30/06/2016

HL: 01/09/2016

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 306.018
Truy cập hiện tại 14