Tìm kiếm tin tức
Tăng giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh từ 01/9/2016
Ngày cập nhật 06/09/2016
Sản xuất nước sạch (ảnh minh họa)

UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định số 54/2016/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch bình quân được tính là 8.242 đồng/ m3   năm 2016; 9.149 đồng/m3 năm 2017;  10.155 đồng/m3 năm 2018. Giá nước sinh hoạt bình quân khu vực đô thị là 7.088 đồng/m3 năm 2016; 7.868 đồng/m3 năm 2017 và 8.733 đồng/m3 năm 2018. Khu vực nông thôn là 6.429 đồng/m3 năm 2016, 7.136 đồng/m3 năm 2017 và năm 2018 là 7.921 đồng/m3 . Giá bán nước sạch bình quân cho các đối tượng khác là 12.351 đồng/ m3   năm 2016, 13.710 đồng/ m3   năm 2017, 15.218 đồng/m3 năm 2018. Giá bán này chưa có thuế VAT, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và chi phí dịch vụ môi trường rừng.

Đặc biệt, các đối tượng sử dụng nước phức hợp nhiều mục đích thì đơn vị cấp nước và đối tượng sử dụng nước phải thỏa thuận để xác định tỷ lệ nước sử dụng cho từng mục đích để tính giá theo quy định. Các cá nhân, hộ gia đình đăng ký sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt nhưng thực tế có sử dụng cho các mục đích khác thì sản lượng nước được tính giá sinh hoạt tối đa là 5m3/người/tháng, phần sản lượng còn lại sẽ tính giá tương ứng theo các mục đích sử dụng phát sinh.

Bên cạch đó, chính sách hỗ trợ giá nước sạch sẽ giảm 20% giá nước sinh hoạt ở mức giá tương ứng đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số; giảm 15% giá nước sinh hoạt ở mức giá tương ứng đối với hộ nghèo còn lại và hộ cận nghèo dân tộc thiểu số.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016. Các mức giá nước áp dụng cho các năm 2017, 2018 được điều chỉnh vào ngày 01 tháng 8 hàng năm.

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 306.021
Truy cập hiện tại 17