Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2017
Ngày cập nhật 01/03/2017
Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 sẽ thực hiện theo quy chế mới (Ảnh minh họa)

Trong tháng 3/2017, nhiều văn bản mới, có nội dung đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể như: Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh casino; Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy…

STT

 

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

1

Nghị quyết 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội

334/2017/UBTVQH14

BH:11/01/2017
HL: 01/03/2017

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

166/2016/NĐ-CP

BH:24/12/2016
HL: 01/03/2017

2

Nghị định 04/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

04/2017/NĐ-CP

BH:16/01/2017
HL: 01/03/2017

3

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

01/2017/NĐ-CP

BH:06/01/2017
HL: 03/03/2017

4

Nghị định 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh casino

03/2017/NĐ-CP

BH:16/01/2017
HL: 15/03/2017

5

Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

12/2017/NĐ-CP

BH:10/02/2017
HL: 26/03/2017

6

Nghị định 13/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

13/2017/NĐ-CP

BH:10/02/2017
HL: 26/03/2017

7

Nghị định 08/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

08/2017/NĐ-CP

BH:08/02/2017
HL: 30/03/2017

8

Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước

09/2017/NĐ-CP

BH:09/02/2017
HL: 30/03/2017

9

Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

06/2017/NĐ-CP

BH:24/01/2017
HL: 31/03/2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

01/2017/QĐ-TTg

BH:17/01/2017
HL: 05/03/2017

2

Quyết định 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

02/2017/QĐ-TTg

BH:17/01/2017
HL: 05/03/2017

3

Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm dừng nhập khẩu quả me từ Indonesia

57/QĐ-BNN-BVTV

BH:06/01/2017
HL: 07/03/2017

4

Quyết định 01/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

01/2017/TT-BTP

BH:23/01/2017
HL: 15/03/2017

5

Quyết định 191/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Indonesia

191/QĐ-BNN-BVTV

BH:19/01/2017
HL: 20/03/2017

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 32/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

32/2016/TT-NHNN

BH:26/12/2016
HL: 01/03/2017

2

Thông tư 327/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

327/2016/TT-BTC

BH:26/12/2016
HL: 01/03/2017

3

Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

329/2016/TT-BTC

BH:26/12/2016
HL: 01/03/2017

4

Thông tư 44/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

44/2016/TT-BGTVT

BH:26/12/2016
HL: 01/03/2017

5

Thông tư 41/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

41/2016/TT-BTTTT

BH:26/12/2016
HL: 01/03/2017

6

Thông tư 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

47/2016/TT-BTTTT

BH:26/12/2016
HL: 01/03/2017

7

Thông tư 15/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách Nhà nước

15/2016/TT-BVHTTDL

BH:27/12/2016
HL: 01/03/2017

8

Thông tư 45/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

45/2016/TT-BGTVT

BH:28/12/2016
HL: 01/03/2017

9

Thông tư 40/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại

40/2016/TT-NHNN

BH:30/12/2016
HL: 01/03/2017

10

Thông tư 46/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

46/2016/TT-BYT

BH:30/12/2016
HL: 01/03/2017

11

Thông tư 47/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

47/2016/TT-BYT

BH:30/12/2016
HL: 01/03/2017

12

Thông tư 48/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế

48/2016/TT-BYT

BH: 30/12/2016

HL: 01/03/2017

13

Thông tư 49/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc

49/2016/TT-BYT

BH:30/12/2016
HL: 01/03/2017

14

Thông tư 48/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không

48/2016/TT-BGTVT

BH:30/12/2016
HL: 01/03/2017

15

Thông tư 49/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

49/2016/TT-BGTVT

BH:30/12/2016
HL: 01/03/2017

16

Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở

01/2017/TT-BGDĐT

BH:13/01/2017
HL: 01/03/2017

17

Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

02/2017/TT-BGDĐT

BH:13/01/2017
HL: 01/03/2017

18

Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

03/2017/TT-BGDĐT

BH:13/01/2017
HL: 01/03/2017

19

Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

01/2017/TT-BNNPTNT

BH:16/01/2017
HL: 01/03/2017

20

Thông tư 05/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

05/2017/TT-BTC

BH:16/01/2017
HL: 02/03/2017

21

Thông tư 06/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

06/2017/TT-BTC

BH:20/01/2017
HL: 06/03/2017

22

Thông tư 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

08/2017/TT-BTC

BH:24/01/2017
HL: 10/03/2017

23

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

04/2017/TT-BGDĐT

BH:25/01/2017
HL: 10/03/2017

24

Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

05/2017/TT-BGDĐT

BH:25/01/2017
HL: 10/03/2017

25

Thông tư 01/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019

01/2017/TT-BCT

BH:24/01/2017
HL: 14/03/2017

26

Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

39/2016/TT-NHNN

BH:30/12/2016
HL: 15/03/2017

27

Thông tư 43/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

43/2016/TT-NHNN

BH:30/12/2016
HL: 15/03/2017

28

Thông tư 02/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

02/2017/TT-BGTVT

BH:20/01/2017
HL: 15/03/2017

29

Thông tư 04/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

04/2017/TT-BGTVT

BH:20/01/2017
HL: 15/03/2017

30

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

01/2017/TT-BLĐTBXH

BH:02/02/2017
HL: 19/03/2017

31

Thông tư 01/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/2017/TT-NHNN

BH:07/02/2017
HL: 23/03/2017

32

Thông tư 29/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

29/2016/TT-NHNN

BH:12/10/2016
HL: 25/03/2017

33

Thông tư 02/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

02/2017/TT-BCT

BH:10/02/2017
HL: 27/03/2017

 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.339
Truy cập hiện tại 6