Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Gần 100 học viên ở Phong Điền được tập huấn về phòng, chống rác thải nhựa
Ngày cập nhật 09/05/2022
Toàn cảnh lớp tập huấn

     Sáng ngày 6/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống rác thải nhựa với chủ đề “Truyền thông thay đổi hành vi giảm thiểu rác thải nhựa và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống rác thải nhựa”.

 

     Tại buổi tập huấn, gần 100 học viên đến từ các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn cấp huyện được giảng viên của Ban quản lý Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam truyền đạt các nội dung, như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa; xây dựng giải pháp giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần và tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông. Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện; đồng thời, vận động người thân từng bước cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; tuyên truyền ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường,...

     Tại lớp tập huấn, các học viên cũng được nghe phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống rác thải nhựa; một số nội dung về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; mục đích, ý nghĩa của phong trào chống rác thải nhựa gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu,... Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, mỗi học viên sẽ là một tuyên truyền viên, tích cực vận động người thân trong gia đình và nhân dân nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen sử dụng túi nilon và các vật liệu bằng nhựa để cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính mình và góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

 

Tiến Dũng (TT VH, TT& TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.339
Truy cập hiện tại 7