Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc hủy cấp giấy CNQSDĐ đối với bà Nguyễn Thị Bướm, hiện trú tại thôn 1, xã Điền Hải
Ngày cập nhật 21/11/2017

Ngày 18/8/2017 Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ra quyết định số 4361/QĐ-UBND, ngày 18/8/2017 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với bà Nguyễn Thị Bướm.

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 720152 do Ủy ban nhân dân Huyện Phong Điền cấp ngày 30/9/2004 cho bà Nguyễn Thị Bướm hiện trú tại thôn 1 xã Điền Hải, sử dụng thửa đất số 74, tờ bản đồ số 01, diện tích 951,0 m2, mục đích sử dụng: đất ở + đất vườn, thời hạn sử dụng: lâu dài.

Lý do: Người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định tại khoản 7, Điều 87, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Kể từ ngày ban hành Quyết định này, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã huy nêu trên không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.339
Truy cập hiện tại 4