Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Kính gửi UBND xã: Do tôi bận công việc gia đình nên tôi chưa đăng ký khai sinh lại cho nên tôi mong UBND xã hướng dẫn cho tôi các thủ tục Đăng ký khai sinh quá hạn
Người gửi: Nguyễn Thành Chung - Thôn 8 xã Điền Hải (Ngày gửi: 01/09/2016)
Đáp:

Xin kính chào anh chung

Qua câu hỏi của anh, UBND xã xin hướng dẫn cho anh cụ thể như sau:

Đăng ký khai sinh quá hạn
Nơi tiếp nhận
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả UBND xã Điền Hải
 Địa chỉ: Thôn 2 xã Điền Hải
Thời gian tiếp nhận Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân:

Bước 1: Người đi khai sinh phải điền thông tin vào Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định).

Bước 2: Người đi đăng ký khai sinh quá hạn phải nộp các giấy tờ theo quy định về đăng ký khai sinh.

+ Khi đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch, quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.

+ Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký khai sinh quá hạn. Riêng phần ghi về quốc tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì  quốc tịch của cha, mẹ vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

Bước 3: Sau 01 ngày hoặc 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (đối với trường hợp cần xác minh), người đi đăng ký khai sinh phải có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Bước 1: Cán bộ tư pháp - hộ tịch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “đăng ký quá hạn”.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh 01 bản chính, bản sao giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

Bước 3: Trả kết quả

+ Thời gian trả kết quả:

Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.

         Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã
Thành phần hồ sơ
 1. Giấy chứng sinh (Bản chính)
 
 2. Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân của người đến đăng ký (Bản chính)
 
 3. Xuất trình: Sổ hộ khẩu có tên người mẹ (hoặc sổ tạm trú của người mẹ). (Bản chính)
 
 4. Xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (hoặc đơn nhận con). (Bản chính)
 
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ngày ()
Phí, lệ phí không
Yêu cầu điều kiện Trẻ em được sinh ra trên đất nước Việt Nam sống quá 24 giờ thì được quyền đăng ký khai sinh.
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.793
Truy cập hiện tại 8