Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Xin UBND xã hướng dẫn các thủ tục Cấp giấy chứng nhận “Làng sức khoẻ”, “Khu dân cư sức khỏe”, “Tổ dân phố sức khoẻ”. Xin chân thành cảm ơn
Người gửi: Nguyễn Mạnh Tuấn - Xã Điền Hải (Ngày gửi: 06/01/2017)
Đáp:

Xin kính chào anh Mạnh Tuấn.

Qua câu hỏi của anh, UBND xã xin hướng dẫn cụ thể như sau:

Nơi tiếp nhận
 Tên đơn vị:  Phòng Y tế cấp huyện
 Địa chỉ:  
Thời gian tiếp nhận Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Trình tự thực hiện

1. Đối với Tổ dân phố, khu dân cư, làng, thôn, bản

- Bước 1: Tổ dân phố, khu dân cư, làng, thôn, bản họp lập báo cáo thành tích kèm theo bản danh sách các gia đình đã được công nhận danh hiệu “Gia đình sức khoẻ” và gửi đến Trạm Y tế cấp xã;

- Bước 2: Nhận kết quả tại Trạm Y tế cấp xã.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Trạm Y tế cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xem xét và trình UBND cấp xã;

- Bước 2: UBND cấp xã họp và lập biên bản bình xét từng tổ dân phố, khu dân cư, làng, thôn, bản đề nghị công nhận “Tổ dân phố sức khoẻ” hoặc “Khu dân cư sức khoẻ” gửi lên Phòng Y tế cấp huyện.

 - Bước 3: Phòng Y tế tiến hành về thẩm định hồ sơ, lập tờ trình trình UBND cấp huyện ra quyết định công nhận danh hiệu “Làng sức khoẻ”, “Tổ dân phố sức khoẻ” và “Khu dân cư sức khoẻ” cho các tổ dân phố, khu dân cư đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Y tế cấp huyện
Thành phần hồ sơ
 1. Báo cáo thành tích của tổ dân phố, khu dân cư (kèm danh sách công nhận hộ gia đình văn hoá) (Bản chính)
 
 2. Biên bản bình xét của cấp xã; (Bản chính)
 
 3. Văn bản đề nghị của Trạm Y tế cấp xã. (Bản chính)
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 20 ngày ()
Phí, lệ phí Không
Yêu cầu điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 19/4/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe”, “Làng sức khỏe”, “Tổ dân phố sức khỏe” và “Khu dân cư sức khỏe”

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.793
Truy cập hiện tại 6