Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Xin UBND xã Hướng dẫn cho tôi Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
Người gửi: Hoàng Trấn Anh - Xã Điền Hải (Ngày gửi: 06/02/2017)
Đáp:

Xin kính chào anh Anh

Qua câu hỏi của anh UBND xã xin hướng dẫn cụ thể cho anh như sau:

Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
Nơi tiếp nhận
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả UBND cấp huyện
 Địa chỉ: UBND huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân, người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định, đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bước 2: Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

- Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Quyết định cho phép cải chính hộ tịch trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, đối với trường hợp cần phải xác minh là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiêp snhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện
Thành phần hồ sơ
 1. Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. (Bản chính)
 2. Xuất trình Bản chính Giấy khai sinh của người được thay đổi. (Bản chính)
 
 3. Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh nhân thân của người có yêu cầu hoặc người có liên quan đến nội dung cải chính: CMND, hộ khẩu, giấy ủy quyền (nếu có)... (Bản sao)
 
 4. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính hộ tịch (Bản sao)
 
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày (Trong trường hợp cần phải xác minh thì được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc)
Phí, lệ phí 25.000 đồng/ trường hợp
Yêu cầu điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Bộ Luật dân sự năm 2005;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP về hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/05/2012 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.793
Truy cập hiện tại 5