Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Xin UBND xã hướng dẫn cho tôi Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè
Người gửi: Trần Thanh Điện - Xã Điền Hải (Ngày gửi: 02/08/2017)
Đáp:

Xin kính chào anh Điện, qua câu hỏi của anh UBND xã hướng dẫn cụ thể như sau:

Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè
Nơi tiếp nhận
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả UBND cấp huyện
 Địa chỉ:  
Thời gian tiếp nhận Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bước 3: Sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

 - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy phép xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện
Thành phần hồ sơ
 1. Đơn xin đào đường vỉa hè do chủ đầu tư đứng tên được xác nhận của địa phương nơi cư trú.(bản chính). (Bản chính)
 2. Bản sao có công chứng giấy phép kinh doanh (đối với trường hợp kinh doanh). (Bản chính)
 
 3. Họa đồ vị trí đào đường, vỉa hè. (Bản chính)
 
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí Không
Yêu cầu điều kiện

- Phải bảo đảm an toàn cho công trình, cho công trình liền kề, bảo đảm an toàn và sự hoạt động bình thường của giao thông đô thị; bảo đảm vệ sinh, môi trường đô thị..
- Phải bảo đảm thực hiện đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng về việc hoàn trả lại đoạn đường đã đào.

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

- Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị.

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.793
Truy cập hiện tại 6