Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Hiện nay tôi đang là công nhân may SCAVI huế, cho tôi hỏi quy định về giờ làm việc của công nhân hiện nay được Luật Quy định như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn
Người gửi: Lê Thị Thanh - Xã Điền Hải (Ngày gửi: 10/08/2017)
Đáp:

Xin kính chào Chị Thanh

Qua câu hỏi của Chị, Ủy ban nhân dân xã xin trả lời cụ thể như sau:

Điều 104 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, đối với làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc không quá 48 tiếng/tuần. Với thời giờ làm việc như bạn nêu trên thì đã quá thời giờ theo quy định. Việc bóc tách thời giờ hay quy định cả giờ nghỉ ngơi thì không khác biệt nhiều, tuy nhiên điều này không được rõ ràng và khó quản lý việc thực hiện giờ làm.

Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

Căn cứ theo khoản 2 và khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thì thời gian nghỉ giải lao theo tính chất của công việc hoặc nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người thì phải tính vào thời giờ làm việc có hưởng lương.

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.793
Truy cập hiện tại 6