Tìm kiếm tin tức
Hội nghị triển khai Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Ngày cập nhật 25/05/2018

Ngày 24/5/2018 Nhằm để đưa các văn bản pháp luật vào cuộc sống trong nhân dân, thực hiện nghiêm min, đạt hiệu quả cao. UBND xã Điền Hải tổ chức hội nghị Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Ông Bùi Viết Khanh, HUV, Trưởng phòng Tư pháp triển khai Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi sổ sung năm 2017 được Quốc hội thông qua đánh dấu một bước tiến mới trong kỹ thuật lập pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập Quốc tế cũng như phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước sau Hiến pháp năm 2013 và Luật sử phạt vi phạm hành chính năm 2012 về cơ bản được xây dựng trên kế thừa Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Một số quy định mới được bổ sung như: Nguyên tắc về trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật…

Trần Tấn Được
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.793
Truy cập hiện tại 4