Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy xã sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
Ngày cập nhật 18/05/2018

Ngày 18/5/2018, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Cao Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, trực Đảng, trình bày báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ngay sau khi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức quan triệt, học tập, triển khai, tuyên truyền những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách của Bác phù hợp với đặc điểm, chức năng của cơ quan đơn vị, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong xã.

Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó có 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trần Tấn Được
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 306.068
Truy cập hiện tại 12