Tìm kiếm tin tức
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày cập nhật 01/06/2015
Hiện nay, thời tiết nắng nóng, khô hạn gay gắt, nguy cơ cháy rừng rất lớn. Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nắng nóng và khô hạn có khả năng tiếp tục kéo dài, để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 29/5/2015, UBND tỉnh đã có Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu:
 
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) tăng cường kiểm tra, theo dõi giám sát việc thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, địa phương và các chủ rừng; tổ chức trực chỉ huy, trực ban, kịp thời thông báo và huy động lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thư­ờng xuyên thông báo cấp dự báo cháy rừng trong mùa khô nóng cho toàn thể nhân dân biết; đôn đốc kiểm tra các chủ rừng thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các huyện, thị xã và thành phố Huế thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức trực chỉ huy, trực ban tại các đơn vị, duy trì trực bảo vệ rừng tại hiện trường theo đúng quy định, đảm bảo phát hiện sớm các điểm cháy để có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, không để cháy rừng xảy ra trên diện rộng, đặc biệt tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động có nguy cơ gây cháy rừng trong các dịp lễ, hội, như thắp hương, đốt vàng mã...; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, thông báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày cho toàn thể nhân dân biết để thực hiện công tác phòng ngừa và sẵn sàng tham gia chữa cháy nếu có cháy rừng xảy ra.
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 306.045
Truy cập hiện tại 13