Tìm kiếm tin tức
Tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày cập nhật 24/06/2015
Thực hiện Công văn số 704/TTg-V.I ngày 18/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 17/6/2015, UBND tỉnh đã có Công văn số 3008/UBND-KNNV yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
 
Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và các huyện nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh (nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai, chuyển đổi mô hình chợ, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp...); tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng của Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết...
 
Thanh tra tỉnh rà soát, lập danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài lên Trung ương, lên tỉnh; thành lập Đoàn Công tác do lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan về một số địa phương kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo mà Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết và những vụ việc công dân có thể lên Trung ương khiếu kiện trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo, chương trình và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ Hội nghị giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2015 của UBND tỉnh; đồng thời, tổ chức công bố Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh và Quyết định ban hành Quy định thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
 
Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với Tổ Tiếp dân của Tỉnh ủy và Tổ công tác thường trực tiếp công dân của UBND tỉnh phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 23/10/2014, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2572/UBND-TCD ngày 27/5/2015.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo xác minh, khẩn trương báo cáo kết quả các vụ việc khiếu nại, tranh chấp thuộc thẩm quyền đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao; đồng thời, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, ô nhiễm môi trường thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở; phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp liên quan đến đất đai.
 
Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến các trường hợp khiếu kiện phức tạp, kéo dài xảy ra tại địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, có phương án xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh, trật tự.
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 306.044
Truy cập hiện tại 12