Tìm kiếm tin tức
Đảm bảo tiến độ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý
Ngày cập nhật 24/06/2015
UBND tỉnh vừa có Công văn số 3028/UBND-CT đôn đốc các đơn vị đảm bảo tiến độ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tổ chức làm việc với UBND cấp huyện, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và các tổ chức kinh doanh điện nông thôn để triển khai kế hoạch, cơ chế tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn của Tập đoàn Điện lực; quán triệt chủ trương của nhà nước; khẩn trương triển khai công tác bàn giao đối với các tổ chức có nhu cầu, hoàn thành trong năm 2015; báo cáo UBND tỉnh kế hoạch bàn giao trong tháng 7/2015. Đối với các tổ chức không có nhu cầu bàn giao, yêu cầu phải có văn bản cam kết đảm bảo các quy định về hoạt động điện lực, chất lượng dịch vụ, chất lượng điện cung cấp, an toàn hệ thống điện, thực hiện bảo dưỡng, bảo trì, cải tạo nâng cấp lưới điện, hệ thống đo kiểm theo đúng quy định hiện hành. Sở Công Thương, UBND cấp huyện liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm các yêu cầu bán lẻ điện nông thôn của các tổ chức này...
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 306.054
Truy cập hiện tại 18