Tìm kiếm tin tức
Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai toàn tỉnh về UBND tỉnh trước ngày 15/8/2015
Ngày cập nhật 02/07/2015
Nhằm đảm bảo yêu cầu về tiến độ thời gian, chất lượng và sự đồng bộ, thống nhất hồ sơ kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp, các ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh vừa có Công điện số 06/CĐ-UBND yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Các BQL: Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, các Khu công nghiệp tỉnh và các ngành, đơn vị liên tập trung thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 đảm bảo nội dung, phương pháp thực hiện, đảm bảo chất lượng, thời gian hoàn thành theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.
 
Công điện cũng nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để hướng dẫn, xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai toàn tỉnh về UBND tỉnh trước ngày 15/8/2015.
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 305.153
Truy cập hiện tại 12