Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015
Ngày cập nhật 02/07/2015
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1173 ngày 24/6, giao cho Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 8 tháng còn lại trong dự toán năm 2015.  
 
Theo đó, Thủ trưởng từng đơn vị phải thực hiện sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi thường xuyên trong phạm vi dự toán còn lại, tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả theo hướng: đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu ... cắt giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, sơ kết, tổng kết, đi công tác nước ngoài; ngừng các khoản chi cho các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, cấp bách. Thực hiện nghiêm quy định không mua xe công, trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập mà không có xe để điều chuyển, xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác...
 
Khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên dùng để tạo nguồn cải cách tiền lương được cấp có thẩm quyền giao theo dự toán đầu năm và một số các khoản chi đặc thù (chi đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích; chi trợ giá, trợ cước; mua sắm trang phục các ngành; đối ứng các dự án; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác...).
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.339
Truy cập hiện tại 9