Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Tháng 06/2014 rất nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng; Thuế-Phí-Lệ phí; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Công nghiệp; Khoa học và Công nghệ; Đất đai, nhà ở; Chính sách xã hội.. có hiệu lực thi hành. Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế xin giới thiệu đến độc giả.
Tháng 05/2014 rất nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng; Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông; Y tế-Sức khỏe... có hiệu lực thi hành. Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế xin giới thiệu đến độc giả.
Tháng 02/2014 rất nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ phí; Hành chính; Lao động - Tiền lương - Phụ cấp; Tư pháp - Hộ tịch; Chính sách kinh tê - xã hội; Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng; Tài nguyên - Môi trường; giao thông... có hiệu lực thi hành.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 306.068
Truy cập hiện tại 10