Tìm kiếm tin tức
Sơ đồ tổ chức
Ngày cập nhật 17/10/2014

ĐẢNG ỦY

Hoàng Văn Lãm
Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Xuân Công
Huyện ủy viên
PBT, Chủ tịch UBND

Cao Huy Mẫn
UVTV, trực Đảng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Cao Thị Vân
Đảng ủy viên
Chủ tịch HĐND

Hoàng Văn Ngô
Phó Chủ tịch HĐND
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguyễn Xuân Công
Huyện ủy viên
PBT, Chủ tịch UBND

Hoàng Văn Thanh
Phó Chủ tịch UBND

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Cao Huy Lâu
Đảng ủy viên
Chủ tịch UBMTTQVN

Trần Văn Đức
Phó Chủ tịch UBMTTQVN
 

Cao Huy Phúc
Phó Chủ tịch UBMTTQVN
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.793
Truy cập hiện tại 7